Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken ga je akkoord met de disclaimer.

Privacy verklaring
Je kunt deze website gebruiken zonder dat je ons specifieke informatie geeft over jezelf of te vermelden wie je bent. Toch hebben we, in een aantal specifieke gevallen, bijkomende informatie nodig, om met jou te kunnen communiceren, de goederen te reserveren of een inschrijving te voltooien.

We zorgen ervoor dat we je onmiddellijk op de hoogte brengen, zodra we jouw persoonlijke informatie nodig hebben via internet.

Via een teller houdt onze website het aantal bezoekers nauwkeurig bij. Zo krijgen wij informatie over de websites vanwaar deze bezoekers afkomstig zijn en via welke provider dat gebeurt. Die resultaten worden enkel in geaggregeerde en via niet-individuele personen gebruikt.

Je persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verkocht noch ter beschikking gesteld, tenzij in specifieke gevallen, zoals wanneer dat wettelijk wordt vereist. Daarnaast kan je, op ieder moment, vragen om je gegevens uit ons databestand te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. We stellen alles in het werk om de informatie op deze webpagina zo correct en accuraat mogelijk te houden.

Verhuisdozenstore neemt geen enkele verantwoordelijkheid op in geval van schade die op eender welke manier is ontstaan: hetzij door gebruik, hetzij onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande toelating of kennisgeving veranderd worden. Wij doen er alles aan om deze webpagina zo accessibel mogelijk te maken. Toch zijn we niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Verhuisdozenstore of bij derden die toestemming hebben gegeven om dit (beeld)materiaal ter beschikking te stellen van Verhuisdozenstore. Vermenigvuldiging in eender welke vorm mag alleen na voorafgaande toestemming door Verhuisdozenstore.